Multidisipliner Yapı Uygulanacak

Multidisipliner Yapı Uygulanacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşatı Vedat Mirmahmutoğulları, Gıda Perakendecileri Derneği'nce düzenlenen "Ortak Gelişim-Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği" başlıklı kongre açılışında konuştu.

Mirmahmutoğulları; genelde tarım, özelde gıda sektörünün yalnızca Tarım Bakanlığı'nın politikaları ile idare edilen bir sektör olmadığını söyledi. Bütün paydaş bakanlıkların ve kurumların bir araya geleceği, Tarım Bakanlığı koordinasyonunda çalışacak mutidisipliner bir yapının bugün yarın kurulmuş olacağını dile getirdi. Böylece gıdanın enflasyonun yükselmesi üzerindeki etkilerini de ortadan kaldırmış olacaklarını açıkladı.

Müşteşar yaptığı konuşamada; "Gıda sektörü zor bir sektör. Şu an dünyada 900 milyon insan aç yatıyor, 1,2 milyar insan yetersiz besleniyor, 1,5 milyar dolayında insan ise dengesiz ve aşırı beslenmeden dolayı obezite ve benzeri sorunlar yaşıyor" dedi.

Vedat Mirmahmutoğulları, "Bu ortamda üretilen gıdanın ise üçte biri israf ediliyor" diye sözlerine devam etti. 1,3 milyar ton dolayında gıdanın her yıl israf edildiğine dikkat çeken Müsteşar, bu durumun gıda sektörünün ne kadar stratejik olduğunu gösterdiğini belirtti. Gıdada sağlıklı üretim ve gıda güvenliğinin önemi, bakanlık olarak bu konuya verdikleri öncelik ve devrim niteliğinde kararlar alındığı konularında bilgilendirme yaptı.

Gıda Fiyatlarında Spekülasyon


Spekülasyonlar sebebi ile, yeterince stok bulunan ürünlerde bile fiyat artışları olduğunu dile getiren Mirmahmutoğulları, bu konu kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önüne geçerek tarımda ve ekonomide temel sorun haline gelen bu konununda böylece çözümlendiğinin bilgisini vermiş oldu.

Sürdürülebilir Büyüme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "Yerli sanayisini ve üretimini fazla dikkate almayan, ağırlıklı ithalata dayanan perakendecilikte sürdürülebilir büyüme elde edilemez." diye başladığı konuşmasında; perakendeciliğin hiç kolay olmadığını anladıklarını, fakat sanayiciliğinde kolay olmadığının anlaşılmasını beklediklerini, iki sektör arasında şeffaflık ve samimiyetle bilgi paylaşımına dayanan güçlü bir iletişimle çözülemeyecek sorun olmadığını dile getirdi. "İki sektör, bu anlayış birliğiyle hareket etmelidir" çağrısında bulunan Bahçıvan, kayıt dışılık ve gıda güvenliği konularına da değindi.  Erdal Bahçıvan, "Bugün hala kayıt dışılık, alınmış birçok etkin önleme karşın sektör için bir tehdit olma özelliğini korumaktadır" dedi.

Sektördeki sorunların en kısa sürede çözülebilmesi için sanayici olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçıvan; bu aşamada kamu ve akademi ile diyaloğun geliştirilmesi ve sektörlerin birbirini tamamlamasının güzel bir sinerji olacağını ve 2023 hedeflerine daha da yakınlaştıracağını dile getirdi.

2018 Yılı Ciro Hedefi 60 Milyar Dolar

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Nihat Özdemir; gelir düzeyi kişi başına yılda 13 bin dolara ulaşmış, harcama gücü 16 bin dolarlarda olan bir ülkenin gidişatının, kişi başına 20-25 bin dolarlar düzeyinde olduğunu ve hükümetin 2023 yılı için bu düzeyleri öngördüğünü belirtti. Beklentilerinin ve umutlarının, Türkiye'nin gelir düzeyi yüksek ilk 10 ülke arasındaki yerini alması olduğunu söyledi.

Günümüzde günde 15 milyon kişiyi ağırlayan perakendeci ve tedarikçilerin, 2020 yılında ülkenin nüfusu 81 milyona ulaştığında günde 20 milyon, ne istediğini bilen, geleceğinden emin, standartları hiç olmadığı kadar yüksek, talepleri sonsuz, rahatına düşkün bir kitle ile bugünkünden daha yoğun biçimde muhattap olacağını dile getiren Özdemir; bu kitleyi mutlu edecek nitelikte hizmet verip, ürün sağlayacaklarını belirtti.

Nihat Özdemir, "Bugün 36,5 milyarı bulan modern gıda perakendeciliği cirosu 2018 yılında 60 milyar doları bulacaktır. Toplam gıda perakendeciliği cirosunun ise, o tarihte 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda çalışan sayısının 200 binden yaklaşık 275 bine çıkması kaçınılmaz hale gelecektir." dedi.