Kuşlarla mücadelede insancıl çözümler sunuyor

Kuşlarla mücadelede insancıl çözümler sunuyor
2012 Yılında kurulan 2be Satın alma A.Ş şirketi, PEST KONTROL alanındaki ürünlerini, tescil ettirdiği “KOVMATİK” markası adı ile, ihtiyaç sahiplerine ve sektör bileşenlerine sunmuş bulunmaktadır.

KOVMATİK; sunduğu ürün yelpazesi ile ana felsefesi olarak belirlediği; HALK SAĞLIĞI ve ÇEVRE SORUMLULUK BİLİNCİ ile, gelecek nesillere bırakılmak üzere aldığı emanete en iyi şekilde sahip çıkarak yoluna devam etmektedir. Tüm dünyada artan bilinç sayesinde oluşturulan yeni nesil pest kontrol yöntemleri, KOVMATİK adı altında ülkemizde hizmete sunulmuştur. Böylelikle canlıların hayatı ile değil, verdikleri zararlar ile mücadele benimsenmiş ve doğaya verilen ek zararlardan korunmak hedeflenmiştir.

Dünyadaki gelişmiş ülkeler ve sorumluluk sahibi girişimciler, ilgili konu ve bakış açısına onlarca yıl önce başlamış, yatırımlar yapmış, Ar-Ge çalışmaları geliştirmiş, bilimsel temellere dayanan uygulamalar ile her gün yenilikler hedeflemişlerdir. Ülkemizde ise; söz konusu yaklaşımlar ve yeni nesil yöntemler, yeteri kadar araştırmadan sadece ticari kazanç noktasında bir faaliyet olarak ele alınmış ve geniş bir bakış açısı ve kurumsal sorumluluktan uzak mantıkla, ürün tedarik edilerek satışa sunulma yöntemi ile uygulanmıştır. İşte biz de buradan yola çıkarak, dünyadaki gelişmeleri 1 yıllık inceleme sürecine tabi tuttuk. Pest kontrol ve kovucu cihazlarda gelinen noktada dünyadaki iki firmanın öne çıktığını tespit ettik. İncelemelerimiz sonucunda; marka kalitesi ve etkinliğine güvendiğimiz, BIRD-x (ABD) ve Swissinno (İsviçre) ürünlerini, distribütörlük anlaşmasını 2015 yılında imzalayarak ülkemize getirdik.1964 yılından bu yana bilimsel yöntemlerle kuş sorunlarına çözümler üreten BIRD-X’in, 3 yıldır Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum itibariyle, kuş ve diğer yabani hayvanlara zengin yaşam ve göç alanları sunmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren üretim tesisleri, sanayi kuruluşları,  küçük veya büyük işletmelerin tarım ve hayvancılık, yerleşim alanları, konutlar, alışveriş merkezleri, lojistik üstler vb. yerleşkeler aynı zamanda bahsi geçen canlılarla ortak yaşama alanları özelliği taşımaktadır. Doğal olarak söz konusu canlıların yaşamsal faaliyetleri ve etkileri, toplumsal ve işletmesel bazlı çok önemli sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Öyle ki bu sorun tarımda, hayvancılıkta depolama ve lojistik işlemlerde ciddi sıkıntılar oluşturabilmekte, ekonomik kayıplara sebebiyet verebilmekte, ihracat yapılan ürün kalitesini düşürebilmekte, hijyen kurallarını delebilmekte, ürün mamul veya ham maddenin kalitesini bozabilmekte, metabolik atıkları ile asit ve bakteriler oluşturarak solunum yoluyla insan sağlığını etkileyebilmektedir. Ekolojik dengeleri gözeterek geliştirilen, kuşlara zarar vermeden İNSANCIL - ÇEVRECİ – DOĞAL - TOKSİN İÇERMEYEN yeni nesil yöntemler sayesinde, hayvanlara bir zarar verilmemekte, yaşam hakları elinden alınmadan toplum ve işletme bazında alınan önlemler ile zararlarından korunulabilmektedir.

Bahsi geçen canlılardan en büyük zarar potansiyeline sahip olan hangisi ve sorunun büyüklüğü ne ölçekte?

KUŞLAR!!! Belki de pek çok insanın tahmin edemeyeceği şekilde, ekonomik ve sağlık merkezli etkileri ile en büyük olumsuzluk potansiyeli kuşlarda. Binalarda yuvalanmış kuşlar, özellikle işletmelere çok ciddi maliyetler getirebilmektedir. Öyle ki bazı işletmelerde, kuş dışkılarını temizlemek ve alana kuş sokmamak için personel istihdam edildiği dahi tarafımızdan gözlemlenmiştir. Bu durum riski yüksek ve ek olumsuzluklar barındıran bir çalışma seyri ortaya çıkarmakta ve kalıcı çözüm elde etmek mümkün olmamaktadır. Oluşan zararlara yönelik örnekleme yapılması gerekirse; bir yem üretim fabrikasında kuşların tükettiği ürünün işletmelere maliyetinin, aylık 20-30 bin TL olabildiği görülmektedir. Farklı bir bakış açısı ile, binaların dış cephelerine, fabrikaların demir aksamlarına, ilginçtir tarihi eserlere bıraktıkları dışkılar ile yapılarda kalıcı hasarlar oluşturmakta ve 1/3 oranında kullanım ömürlerini azaltabilmektedirler.

Yine üretimi bitmiş ve nakliye aşamasında depolarda bekletilen pek çok ürünün, paletlenmiş ve paketlenmiş halde, kuş dışkıları ve kuş varlığı nedeniyle, kalitesinde kayıplar oluştuğu, müşteri memnuniyetinin azaldığı, hatta üretici firmalara ek cezai müeyyideler ile ekonomik kayıpların oluştuğu görülmüştür.

Tarım ve hayvancılıkta kuşların verdiği zarar ve hasar oldukça yüksektir. Öyle ki sektörde üretilen meyve sebze ve hayvancılıkta maliyetleri minimum % 10 artırmakta verimliliği de en az %10-12 düşürebilmektedir. Bunun da parasal boyutunu düşündüğümüzde çok ama çok ciddi boyutlara vardığını görebiliriz.

Ortak alan paylaşımlarının zararları sadece insani ve ekonomik olmamaktadır. Doğru yerleşim alanında olmayan kuşların, kendilerinin de zarar gördüğü bir gerçektir. Doğal olmayan üreme ve yaşam alanlarında maruz kalınan gazlar, kimyasallar, aşırı ses ve ışık etkileri nedeniyle, hayvanlarda ve yavrularında duyu ve organ kayıpları ve yaşam riskleri gözlemlenebilmektedir.

Kuşlarla mücadele aşamaları nelerdir ve mücadele nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle şunu söyleyelim kuşlarla mücadele yöntemlerinde birçok alternatif çözümler bulunmaktadır. Uygulanabilecek bu çözümler doğru noktaya, doğru uygulama yapıldığında sonuç verebilmektedir. Sonuç olarak en önemli unsur, profesyonel bakış açısı ile, “doğru cihaz” , “doğru ürün”ün, “uzman ekip”lerce uygulanmasıdır. Hangi çözüm yöntemi denenirse denensin bu 3 unsura dikkat edilerek uygulama yapılmalıdır. 

Bizler bu noktada;  kuşlara yönelik sorunları olduğunu aktaran kişi ve kuruluşlara ilk olarak, tespit ve inceleme aşamasını başlatmaktayız. Proje ekibimiz ön keşif aşamasında sorunun ve tesisin genel profilini gözlemlemektedir. Yoğun sorunun yaşandığı tesisin nasıl bir üretim yaptığı, hangi kuş cinsinin olduğu, yoğunluk derecesi, kuşların o alanı yaşama alanı mı yoksa konaklama alanı mı olarak kullandığı, tesisin büyüklüğü vb konuları birebir yerinde incelemeler yaparak bir rapor çıkarmakta ve ihtiyaç sahibi iş ortağımız ile tespitlerimizi paylaşmaktayız.

Çözüm değerlendirmesinin ilk aşamasında, bünyemizde sorumlu ve yetkili proje ekibimizle, ürünler ve diğer çözüm başlıklarımızı belirliyoruz. Çıkan sonucu BIRD-X firma yetkililerine sunarak görüşlerini aldıktan sonra netleştiriyoruz. Bizler için çok önemli olan bu aşama ile, tüm dünyada uygulanan ve yıllar sonunda oluşturulan tecrübelerin katkısı ile müşterimize en doğru ve etkili çözümü sunabildiğimizi düşünüyoruz. Oluşturulan projenin ve teklifin onaylanması sonrası uygulama aşaması ve gerekli kurulumlar yapılmaktadır. Sonraki dönemde, takip aşaması ve yeterlilik gözlemi ile elde edilen verimden emin bir şekilde işlemleri tamamlamaktayız. Onay alınan projenin uygulama, uygulama sonrası takip, yıl içinde yaşanan sorun veya verimlilik, elde edilen başarının gözlemlenmesi vs. süreçlerin tamamını müşterilerimiz ile tüm bir yıl boyunca takip etmekteyiz.

Uygulama ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kuşlarla doğal yollarla mücadele oldukça zor olmakla birlikte, yapılan bilimsel araştırma, Ar-Ge çalışmaları, teknolojik gelişmeler, kovucu cihazlara entegrasyonlar (gezer frekans, değişken frekans,)  sayesinde başarı oldukça yüksek oranlara taşınabilmektedir.

Kuşlarla mücadele yöntemlerini 5 sınıfta kategorize edebiliriz:

•             Kuş kovucu cihazlar (kuşların kulaklarına hitap eder) sonik ve/veya ultrasonik kovucular

•             Lazer kovucular (kuşların gözlerine hitap eder) iç alan ve/veya dış alan lazeri

•             Görsel kovucular (kuşların korkacağı alışkanlık yapmayan görsel kuş kovucu ürünler)

•             Organic (Natürel kovucu) kuş kovucu jel, kuş kovucu sıvılar, (burunlarına hitap eder)

•             Kuş ağı (kuş filesi), kuş teli uygulama: kuşlara fiziki bariyer koymak

Ayrı ayrı sınıflandırılan ürün grupları, bazen tek bazen de komplike bir şekilde bütün olarak uygulanabilmektedir. Çalışılan alanın dinamiklerine göre belirlenen ürün ve uygulamalar sonrasında %98’e varan etkinlik yakalanabilmektedir. Mutlak amaç; maksimum ve kalıcı çözümdür.

Bu sebeple biz farklıyız diyoruz. Firmamız kuş sorununun kalıcı çözüm noktası ve devamlı hizmet dusturu ile hareket etmekte, kendini yenilemekte, inovasyona önem vermekte, dünyayı takip ederek, olumlu cihaz ve ürün gelişmelerinin ülkemizde Ar-Ge’lerini yaparak en yüksek verimliliği sağlayan ürünleri iş ortaklarına sumaktadır. Bu noktada dünyanın çeşitli noktalarında yeni üretilen ürün ve cihazlar incelenmiş, testler yapılmış fakat sonuçta ülkemiz insanına sunmaya değer görülmemiştir. Bu noktada işletme olarak çok hassas olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim.

En çok hangi kuş cinslerinde sorunlar yaşanıyor?

Döneme ve kuş sorununun yaşandığı bölgelere göre değişmekle birlikte genel olarak düşünürsek; güvercin, karga, sığırcık, serçe, martı, kırlangıç, kumru, yarasa ve leylekler en çok sorunun yaşandığı kuş cinsleridir.

Maliyetler ne seviyede?

İşletmelerin büyüklüğüne ve kendilerine özel dinamiklerine göre değişmekle birlikte;  kuş sorunu olan bir işletmenin kuş kaynaklı sorunlara harcadığı 2-3 aylık maliyetle, 10 yıl boyunca süreklilik sağlanan çözümler üretebilmekteyiz. Bütüne baktığımızda bu sistemlerin yüksek bir maliyeti söz konusu olmadığı gibi, oluşturulan kalıcı çözümler ile işletmelere ek kazançlar (kayıpların giderilmesi ile) sunabildiğimiz düşüncesindeyiz.

Rakipleriniz kimler?

İnanın kuş sorunlarına yönelik çözümlerde, bu kadar komplike yaklaşan, proje ekibi ve düşünceleri eşliğinde kurumsal bir mantık katabilen firma çok az. Biz kuş sorunu ve çözüm aşamalarında, kurumsal yapımız, gelişmelere ve yeniliklere açık bakış açımız ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede elde etme istekliliğimizle yolumuza devam etmekteyiz. Bu yüzden her dönem çıtamızı daha yukarı çıkararak yeni ürün ve hedeflerle kendimizi geliştiriyoruz. Firma olarak kalite standartları ve kurumsallığa çok önem vermekteyiz. Ayrıca firma olarak uluslararası GSA, ISO . 9001- 10001-1401-1801 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadır.

Sonuçta, KOVMATİK olarak;

Kuş kaynaklı sorunları “yeşil-insancıl- çevreci-toksin içermeyen yöntemler”le sorun olmaktan çıkaran, “bilime dayanan, bilgili,  çözüm odaklı, müşteri memnuniyeti hedefli profesyonel ekibimizle ve kurumsal kimliğimizle çözüm ortağınız oluyoruz.

Erkan Çağatay Kuruoğlu