Gıda harcamaları bitiriyor

Gıda harcamaları bitiriyor
Zor şartlarda geçinen kamu emekçilerinin maaşının yüzde 71’i kira ve gıdaya gidiyor.

Enflasyon karşısında beli bükülen kamu emekçilerinin maaşının yüzde 71’i kira ve gıdaya gidiyor. Eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım gibi harcamalara yüzde 29 kalıyor.

Çift hanelere ulaşan enflasyona karşın halkın geliri hızla erimeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanın geliri açlık sınırını bile karşılamaya yetmezken, kamu emekçilerinin gelirinin yüzde 71’inin gıda ve kiraya gittiği ortaya çıktı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 2017 Haziran ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasına göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 540 lira olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Haziran 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,93 arttığını gösterdi.

Açlık sınırı 2 bin TL’ye dayandı

Araştırmaya göre çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi ve bin 954 lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Haziran ayında bin 997 lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Haziran 2017 verilerine göre günlük 40,84 lira olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 225 lira oldu.

Maaşın yarısı gıdaya

Haziran 2017 itibariyle ortalama 2 bin 784 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 43,99’unu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 772 lira olarak belirlenen kira gideri ise Mayıs 2017 ortalama maaşının yüzde 27.74’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 71,73’ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için geriye ise maaşının yüzde 28.27’si kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Haziran 2017 maaşından geriye yalnızca 787,31 lira kaldı.