İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı

İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı
Gelecek vaad eden bir pazar: Güçlü bir ekip iş sağlığı ve güvenliği için seferber oldu

Düsseldorf’ta düzenlenen, iş güvenliği ve sağlığı konusunda dünyanın lider fuarı konumunda olan ve Türkiye’nin de Partner Ülke bulunduğu A + A 2013 Fuarı sırasında, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Düsseldorf Fuarı arasındaki mevcut işbirliğinin farklı bir boyutu olarak yeni bir uluslararası ortak proje başlatıldı.

TOS+H Expo–Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı, Mayıs 2014’de İstanbul’un ünlü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na paralel bir etkinlik olarak ilk kez gerçekleştirilecek. TOS+H Expo ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı arasındaki paralellik, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile işletme güvenliği gibi ağırlıklı konularda hem bir sinerji yaratacak, hem de geniş kapsamlı bir pazar ve iletişim platformu oluşturacak.

Türkiye’de ilk kez 2001 yılında düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, önleyici tedbirler hakkında konunun uzmanlarına bir diyalog ve bilgilendirme platformu olarak hizmet etmektedir. Üç gün sürecek olan ve 6.000 katılımcı beklenen Konferansın odak noktası,iş sağlığı ve güvenliği konusunun uluslararası düzeyde artan önemidir. Uluslararası üne sahip konuşmacıların sunumları ve tartışmaları çerçevesinde, ulusal ve Avrupa düzeyinde politika ve yasalarda yapılacak reformlar, teknik inovasyonlar ve en yeni bilimsel bulgular ele alınacak.Konferans sırasında ayrıca, işletmelerdeki sağlık hizmetleri yönetimine ilişkin (örneğin, iş yeri hekimliği ve sağlığın teşviki gibi) konsept ve çözümler, iş yeri ve işletmelerdeki spesifik tehlike ve koşullar (örneğin, makinelerin güvenliği, yangına karşı koruma önlemleri, çalışanların kişisel koruyucu kullanması) ele alınacaktır.

Konferans ile eşzamanlı olarak düzenlenecek Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı’nda yaklaşık 4.000 metrekarelik bir alanda çok sayıda ulusal katılımcının yanısıra, Almanya, Polonya, Avusturya, İtalya, Macaristan ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden gelen işletmeler ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Ayrıca, bu ülkelerle birlikte Asya ülkelerinden firmalarda fuarın katılımcıları arasında yerlerini alacak, çünkü işyerinde koruma ve güvenlik konusu Asya ülkelerinde de giderek daha yüksek bir önem kazanmaya başladı.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 120 metrekare büyüklüğündeki standı ile fuarın katılımcıları arasında yer almaktadır. 3M, Draeger Safety,Honeywe ll, Ansell Healthcare Europe NV, UVEX ve Bata Nederland gibi bu sektörün lider firmaları ile Kaya Safety ve Yakupoğlu gibi Türkiye pazarının önde gelen üreticileri de katılımlarını teyit etmişlerdir ve kişisel koruma, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ürünlerini Konferans katılımcıları ile fuar ziyaretçilerine sunacaklardır.

Türk mevzuatında yapılan en son değişiklikler, iş yerinde önleme ve korumayı öncelikleyen kapsamlı hükümler içermektedir. Türkiye 23 milyonluk güçlü çalışan nüfusu ve gerçekleştirdiği ortalamanın üzerinde seyreden ekonomik büyüme nedeniyle, son yıllarda koruyucu malzeme üreticilerinin de ilgisini çeken bir pazar haline gelmiştir. Yalnız tekstil sanayiinde 4 milyon kişi çalışmaktadır. Tüm bu faktörler, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı bir sektörel platform oluşması açısından ideal koşulları sağlamaktadır.

A + A çerçevesinde Türk ve Alman taraflarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görüşmeleri sırasında, hükümet temsilcileri, kurumlar ve ekonomi dünyası arasında yoğun bir görüş alış verişi gerçekleşmişti.Şimdide, mevcut işbirliği çerçevesinde, uluslararası fuar camiası ile yerel kurumlar arasındaki ilişkilerin daha da yoğ unluk kazanması beklenmektedir.

TOS+H Expo 2014 , Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği TİGİAD tarafından da desteklenmektedir. Birliğin üyesi olan çok sayıda işletme hem Konferans hem de fuarda temsil edileceklerdir.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ünlü Haliç Kongre Merkezi, yerel Fuar Organizatörü olan Tezulaş Fuar (aynı zamanda 18 yıldan beri Messe Düsseldorf’un Resmi Türkiye Temsilcisi) ve A + A’nın Organizatörü olan Messe Düsseldorf aralarındaki yakın işbirliği çerçevesinde Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı (TOS+H) ile Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nı birbirine paralel olarak düzenlemek suretiyle, bu kapsamlı ve öncü pazar platformunu Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin hizmetine açmaya karar vermişlerdir.

Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı (TOS+H Expo) , 5 - 7 Mayıs 2014 tarihlerinde 5 – 6 Mayıs: 10.00 – 19.00 arası 7 Mayıs: 10.00 – 18.00 arası İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nin önündeki Fuar Alanı’nda düzenlenecektir.

Hedef Ziyaretçi Grupları


Güvenlik mühendisleri, güvenlik uzmanları, güvenlik yetkilileri
Sanayi, ticaret ve zanaat sektörlerindeki karar yetkilileri ve satın alma sorumlular
İtfaiye kuruluşları ve işyeri yangın söndürme ekipleri
Kişi ve mal güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar
Çevre koruma uzmanları
Planlama ve inşaat uzmanlar
İşyeri, seyahat ve çevre hekimleri
Acil yardım birimleri
Teknik denetim ve işyeri güvenliği kurumları çalışanları
Bilim adamları ve araştırmacılar
Bakanlık, meslek birlikleri, Ticaret Odaları, sendikalar, sağlık sigortası kuruluşları, işletme ve personel komiteleri temsilcileri
Basın ve medya temsilcileri

Ana Ürün Grupları

Kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE)
Corporate Fashion/Image Wear
Koruyucu giysi ve iş kıyafetleri için kumaşlar
İşyeri hekimliği
Korunma ve tedavi
İşyeri mimarisi ve ergonomi
Yangından korunma ve güvenlik ürün ve sistemleri
Güvenli ekipman ve sistemler
Nakliye ve araç güvenliği
Yazılım