Türkiye'de Zirvede!

Türkiye'de Zirvede!
Türkiye’de son dönemin en önemli tartışma konularının başında, gıda fiyatlarında enflasyonu aşan artışlar geliyor. Özellikle...

Türkiye’de son dönemin en önemli tartışma konularının başında, gıda fiyatlarında enflasyonu aşan artışlar geliyor. Özellikle yılın ilk 7 ayında temel gıda fiyatları ortalama yüzde 50 arttı. Buna karşılık Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada gıda fiyatları yüzde 2 gerilediğini açıkladı.

Prof. Dr. Necip Çakır, dünyada yaşanan ekonomik durgunluk ve yüksek gıda arzının fiyatları düşürdüğünü vurguladı. Türkiye’de ise komisyoncuların aşırı kâr hırsı, yanlış tarım politikaları gibi nedenlerle fiyatların yükseldiğini belirten Çakır, sanayicinin tarımdan el çekmesinin de süreci olumsuz etkilediğini ifade etti. Çakır, “Bu alana ciddi yatırım yapılırsa fiyat istikrarı sağlanır” dedi.

Türkiye'nin tarım politikalarını da eleştiren Çakır, bu kapsamda sulamaya dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Örneğin Konya’daki buğday üretimi yüzde 30 azaldı. Su kaynaklarımızı çok uzun yıllardır kötü kullandık. DSİ Türkiye’yi kuruttu. Yeraltı sularını da barajları da sulamak amacıyla tükettik. Ciddi bir çölleşme tehlikesi içindeyiz. Tüm bu faktörler bir araya gelince gıda fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olacaktır. 7 milyar dolarlık buğday, 4 milyar dolarlık mısır ithalı var. Yağlı tohuma ve samana da büyük para harcıyoruz. Ciddi tarım politikası oluşturulması.”

Önümüzdeki aylarda Rusya’ya yapılacak ihracatla birlikte gıda fiyatlarının artacağına işaret eden Necip Çakır, şunları söyledi: "Bu ihracatın ülkeye fayda sağlaması için satılan ürünleri örneğin enerjiyle takas etmeliyiz. Bu cari açığa katkı yapar.''

Gı­da fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın en çok dar ge­lir­li ha­ne­le­ri et­ki­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ne­cip Ça­kır, “Bu grup ge­li­ri­nin yüz­de 29’unu gı­da­ya ayı­rır­ken, yük­sek ge­lir gru­bu yüz­de 14’ü­nü  ayı­rı­yor" dedi.