Gıda Deklarasyonu

Gıda Deklarasyonu
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Sivil Toplum Kuruluşları ve sanayi temsilcilerinin bulunduğu bir organizasyon, 25 Haziran’da Brüksel’de “Her Kırıntı Önemlidir” başlıklı bir Ortak Deklarasyon yayınladı.

Gıda zinciri paydaşlarını buluşturan deklarasyon, sadece gıda atıklarını önlemeyi değil, aynı zamanda bu konuda Avrupa’da, ulusal ve küresel düzeyde atıkların azaltılması ve atık önleyici tedbirlerin alınması için süreç döngüsü boyunca bir yaklaşım benimsenmesini destekliyor.

Deklarasyonda imzası bulunanlar, gıda zincirinin sürdürülebilirliğini göz önüne alarak ve sera gazı emisyonu gibi gıda atıklarının küresel boyutta çevreye verdiği zararın bilincinde olarak ve Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar ev içi gıda atıklarının yarı yarıya azaltılması hedefi ile uyumlu olarak, tüm gıda zinciri boyunca gıda atıklarının azaltılması hedefine katkı sağlamayı taahhüt ediyorlar.  Deklarasyon aynı zamanda yeni piyasaların ve gıdaların geri kazanımının ekonomik büyümeye ne şekilde katkı sağlayabileceğini de açıklıyor.

Girişime destek veren Avrupa Parlamentosu, Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi Başkanı Matthias Groote; “Gıda atığının küresel gıda durumunu üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır, ancak aynı zamanda gıda atığının önemli ekonomik ve ekolojik sonuçları da bulunmaktadır. Gıda atığı ve gıda atığı ile mücadele için çözüm yolları konularında farkındalığı arttırmayı amaçlayan Müşterek Deklarasyon’u memnuniyetle karşılıyorum. Gıda atıkları konusunda; politikacılar, şirketler ve tüketiciler hep birlikte çözümün bir parçası olmalıdır.” dedi.

Deklarasyona imza koyan organizasyon temsilcileri de girişimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. FoodDrinkEurope Başkanı Jesús Serafín Pérez; “Ortak Gıda Atıkları Deklarasyonu’nun şimdiye kadar aldığı destekten dolayı mutluyuz. Umarız Deklarasyon sadece gıda tedarik zincirinde etkin bir şekilde yayılmakla kalmaz ve Avrupa Birliği 2020 Hedefine önemli bir katkı sağlar. FoodDrinkEurope olarak aynı zamanda gıda üreticilerini gıda atıklarının azaltılması ve önlenmesi konusunda yardımcı olmak amacıyla hazırlanan  ‘Gıda Kaynaklarını Maksimuma Çıkarma: Gıda Atıklarının Önlenmesi için Üretici Rehberi’ni sunmaktan da mutluluk duymaktayız.” dedi.

EUROPEN Genel Müdürü Virginia Janssens ise “Gıda zincirinin bir parçası olarak EUROPEN (ambalaj tedarik zinciri) üyeleri gıda atıklarının önlemesi konusunda katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. Ambalaj; gıdanın daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak, tedarik zinciri boyunca ve evlerde gıdanın kalite ve güvenliğini sağlayarak ve aynı zamanda ambalajlı gıda ürünlerinin kullanım ve muhafaza koşulları konusunda tüketicileri bilgilendirerek çözümün bir parçasını oluşturmaktadır. Ambalaj teknolojisi ve inovasyonlarına daha fazla yatırım yapılması bu konuda önemli bir rol almaktadır.” görüşünü dile getirdi.

Açlık dünyanın önde gelen sorunlarından biri haline gelirken, her yıl gıdaların üçte biri atılıyor ve israf ediliyor. Atık gıdalar, bu gıdaların üretiminde kullanılan kaynakların da kaybedilmesine sebep oluyor.