Dünyanın bütün çiftçileri bir arada

Dünyanın bütün çiftçileri bir arada
200 milyondan fazla köylü ve küçük çiftçiyi temsil eden Via Campesina, yarıyıl konferansının ikincisini Türkiye’de Seferihisar’da yaparak karar ve eylemleri değerlendirecek.

200 milyondan fazla köylü ve küçük çiftçiyi temsil eden Via Campesina, yarıyıl konferansının ikincisini Türkiye’de Seferihisar’da yaparak karar ve eylemleri değerlendirecek.

88 ülkeden 183 örgütü bir araya getiren ve 200 milyondan fazla köylü, küçük çiftçi, topraksız, tarım ve gıda emekçisinden oluşan La Via Campesina, ikinci yarıyıl konferansını Türkiye’de yapıyor.

Türkiye’den de Çiftçi-Sen’in üyesi olduğu Via Campesina’nın (Çiftçi Yolu) Türkiye’deki toplantısını Çiftçi-Sen organize ediyor. Çiftçi-Sen Kurucu Başkanı Abdullah Aysu’nun verdiği bilgiye göre, 5-12 Kasım’da yapılacak toplantılarda, alınan karar ve eylemler değerlendiriliyor, gündemdeki konular belirleniyor, gelişmeler inceleniyor.

8 Kasım’da da Via Campesina’nın Genç Çiftçileri iki yıldır hazırlamakta oldukları bölgesel raporlar üzerinden bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak, Cakarta’dan bu yana grubun gelişimi ve işleyişini tartışacak ve 2017’deki genel kurula kadarki dönemi planlayacak.

Yarıyıl Konferansı’nda delegeler kamu politikaları, pazarlar, su, ticaret, agroekoloji, toprak mücadelesi, tarım reform mücadelesi ve ürün bazında yaşananlar üzerinden ortak ve grup tartışmaları yürütecekler; Cakarta’da yapılan 6. Genel Kurul’dan bu yana süregelen stratejiyi ve eylemleri değerlendirecekler ve Bask ülkesinde yapılacak 7. Uluslararası Konferans’a hazırlık yapabilmek üzere süreci örgütleyecekler.

Toplantıların ardından 12 Kasım’da, La Via Campesina’nın dünyadaki tüm üye örgütlerinin delegelerinin katılacağı bir alan ziyareti yapılacak. 

[ucluhaber]