Obezite; Halk Sağlığı Sorunu

Obezite; Halk Sağlığı Sorunu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman, obezitenin Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Ataman, çocukların ve gençlerin sağlıklı beslenmesinde ve sağlıklı gelişiminde dengeli beslenme ve güvenli, hijyenik gıda tüketiminin çok önemli olduğunu, toplumun her kesiminde, özellikle de bebek, çocuk ve gençlerde dengeli beslenme ve güvenli hijyenik gıda tüketiminin mutlaka sağlanması gerektiğini savundu.

Dengesiz beslenmede obezite ve yetersiz beslenmenin sorun alanları içinde olduğuna dikkati çeken Ataman, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı, 2011 yılı temmuz ayında genelge yayımlayarak, gazlı, kolalı içecekleri ve patates kızartmalarını okul kantinlerinde yasakladı. Yüksek yağ ve şeker içeren gıdalarla beslenme şişmanlamaya yol açıyor. Obezite, ülkemizde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu. Artık bu sorun bilinen gerçeklerken, bakanlığın aldığı bu kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de kalp damar rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelede tuz tüketimininin azaltılmasını, trans yağ asitlerinin diyetten uzaklaştırılmasını, doymuş yağ tüketiminin azaltılmasını ve şeker tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.”

Bu Sorunu Eğitim Çözer

Tek başına yasaklama kararının beklenen sonuçları sağlamayacağının açık olduğunu vurgulayan Ataman, “Önemli olan eğitim yoluyla farkındalık yaratmak ve yasaklamalar yerine dengeli beslenmenin bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlamak. Aksi takdirde, özellikle ergenlik çağındaki öğrencilerin yasak kavramına yönelik tepkileri nedeniyle, bu yasağı okul dışında da olsa delme isteklerinin önüne geçmek mümkün olamayacaktır” ifadesini kullandı.

Okullarda gıda güvenliği, hijyeni ve beslenme eğitiminin zorunlu olması gerektiğini, bu dersleri uzman kişilerin vermesini savunduklarını belirten Ataman, gıdalarla ilgili her gün basında pek çok sorunlu ve yanıltıcı haberle baş etmenin yolunun da aynı eğitimden geçtiğini dile getirdi.

Güvenli gıdaya ulaşımın çok önemli olduğuna değinen Ataman, “Güvenli gıda, gıdanın üretiminde kullanılan girdilerin, ambalaj materyallerinin gıda üretimine uygun, kayıtlı veya onaylı işletmelerden olmalarıdır. Üretimden itibaren hijyenik koşullarda işlem yapmak, soğuk zincir, uygun depolama koşulları gibi özel koşulları sağlamak, doğru teknolojileri kullanmak da bu hedefe yönelik olarak atılacak önemli adımlar” diye konuştu.