Ayçekirdeği Mucizesi

Ayçekirdeği Mucizesi
Dünyadaki birçok sağlık kuruluşu ay çekirdeğinin sağlık açısından faydalarını doğruluyor. İşte size ay çekirdeğini günlük diyetinize eklemek istemeniz için 6 önemli sebep.

Eğlenceli olduğu kadar sağlık açısından da son derece faydalı olan ay çekirdeğinin faydalarını Medigold Tıp Merkezi Başhekimi Baha Aydoğ bakın nasıl açıkladı:

Kardiyovasküler Faydalar

Çey­rek bar­dak ay­ çe­kir­de­ğiy­le gün­lük E vi­ta­mi­ni de­ğe­ri­ni­zin yüz­de 90’dan faz­la­sı­nı kar­şı­lar­sı­nız. Çe­kir­dek, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­la­rın ön­len­me­sin­de önem­li rol oy­na­yan E vi­ta­mi­ni kay­na­ğı­dır. Kan do­la­şı­mı­nın ko­run­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

Kemik Sağlığı

Ay­ çe­kir­de­ği mag­nez­yum zen­gi­ni­dir. Ay ­çe­kir­dek­le­rin­de bu­lu­nan ba­kır, çap­raz bağ­lan­tı ko­la­jen ve elas­ti­ne da­hil olan en­zim­le­rin fonk­si­yo­nu için ha­ya­ti önem ta­şır, ke­mik ve ek­lem­ler­de­ki güç ve es­nek­li­ği sağ­lar.


Kanser Önleme

Ay çekirdeği iyi bir selenyum kaynağıdır. Çeyrek bardaklık ayçiçeği, günlük almanız gereken selenyumun yüzde 30’dan fazlasını karşılayabiliyor. Selenyumun, zarar görmüş hücrelerde DNA onarımı ve sentezini sağladığı, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği ve vücudun eskimiş veya anormal hücrelerden kurtulmak için kullandığı kendi kendini imha mekanizması olan apaptozu uyardığı ortaya konmuştur.

Sinirlere İyi Gelir

Magnezyum, kalsiyumun sinir hücrelerine hücum etmesini ve onları harekete geçirmesini önleyerek sinirlerimizi ve aynı zamanda kan damarlarımızı ve kaslarımızı da rahatlatır.

Cilt Koruma

E vitamini reaktif molekülerin hücreyi, zarar vermeden, bir yıldırım gibi çarpmasını sağlar. E vitaminin bu fonksiyonu özellikle cilt konularında daha belirgindir çünkü E vitamini cildi ultraviyole radyasyondan korur.

Anti-enflamatuar

E vitamini, bu hücresel ve moleküler bileşenleri koruyarak astım ve osteoartrit gibi farklı çeşitlerdeki semptomların azalmasını sağlayacak önemli anti enflamatuar etkilere sahiptir.