FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı İşbirliği

FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı İşbirliği
2030 Gündem kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) uyumlaştırılmasına yönelik düzenlenen ilk çalıştay FAO, hükümet, sivil toplum ve akademik dünyadan birçok uzmanın katılımına sahne oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uyumlaştırma ve Uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığı’na Destek Projesi" nin üç gün sürecek teknik çalıştay serisinin ilki 05 Mart Salı günü Atatürk Konferans Salonu, Ankara’da başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan FAO Türkiye Programlar Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman:

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'ni uygulamada gösterdiği üstün performans sebebiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uyumlaştırılması ve uygulanması sürecinde de eş değer bir başarı yakalayacağına inandığını ifade etti.

2015 BM Genel Kurulu toplantısı ile birlikte, BM İstatistik Komisyonu’nun SKA göstergeleri için bir Ajanslararası Uzman Grubu kurduğuna değinen Ahaduzzaman, FAO’nun 21 SKA için direkt gözetmen ajans olarak atandığını sözlerine ekledi. 

Bakanlığın talebiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik farkındalığı arttırma çalışması yaptıklarına işaret eden Ahaduzzaman, şöyle konuştu: 

"FAO olarak tarım sektörüne ait SKA’lar hakkında farkındalığın arttırılması, SKA’ların izlenmesi ve uygulanmasında kapasite geliştirilmesine katkıda bulunmak için teknik destek sağlamaya, ilgili paydaşları tek platformada toplayıp ortak çözümler üretmeye her zaman hazırız. Bu kapsamda başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere değerli proje paydaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ilgili STK, üniversite temsilcileriyle ilk çalıştayımızı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz”

TÜİK Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanı Esengül Tanrıkulu ise SKA’lar kapsamında istatistiki kapasite geliştirme konusunun büyük önem arz ettiğine değinerek, Bakanlığın proje kapsamında yürüteceği çalışmalara, TÜİK olarak katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

İlgili kurum ve kuruluşların bu amaçlara kendi ulusal politika dokümanlarında yer vermelerinin yanı sıra, bu politikaların başarıya ulaşıp ulaşılmadığının, hedeflere erişilip erişilmediğinin ancak belirlenen gösterge setleri ile izlenebileceğini vurgulayan Tanrıkulu, alanında ilk olması nedeniyle de büyük önem taşıyan bu çalıştayın, göstergelerin meta verilerinin paydaşlar ile birlikte değerlendirilip ele alınması sebebiyle ayrıca değerli olduğuna dikkat çekti.

Çalıştay açılış konuşmalarından birini yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı Berna Üstünışık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için ikinci gönüllü gözden geçirme raporunu hazırladıklarını ifade etti. SKA’ların çok paydaşlı hedefleri içermesi sebebiyle, birlikte çalışmayı gerektirdiğine dikkat çeken Üstünışık, bu tip çalıştayların süreç boyunca ortak sorunları ve çözümleri tartışmak için ideal zemini oluşturduğunu sözlerine ekledi. 

Çalıştayın son açılış konuşmasını gerçekleştiren T.C. Tarım ve Orman Bakanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Özdağ ise Türkiye'nin insan merkezli kalkınma yaklaşımını benimsediğini, bu kapsamda en büyük önceliklerinin her bir vatandaşı gelişmiş ülkelerin yaşam seviyesine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Bakanlığın 2019-2023 Stratejik Planını SKA’larını ve küresel göstergelerini takip ederek hazırladıklarına değinen Özdağ, “SKA’ların ulusallaştırılması sürecinde tüm bakanlık ve kurumlar müşterek sorumlulukla çalışmaktadırlar.” dedi. 

Açılış konuşmaları sonrasında çalıştay FAO Merkez ve Bilge Ofislerinden gelen 2030 Gündem SKA uzmanların sunumları ve katılımcılar ile soru cevap formatında interaktif bir şekilde devam etti.

Üç gün sürecek çalıştayda Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk İstatistik Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanlarının yanı sıra ilgili STK’ların, üniversitelerin, özel sektörün temsilcileri FAO uzmanlarıyla SKA göstergelerini, FAO’nun SKA izleme-uygulamasındaki rolünü, göstergelerin üretimindeki veri ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları gidermek için ülke olarak yapılması gerekenleri daha iyi anlama fırsatı bulacaklar.